nieuws

18 sep 2002, 00:12

Provincie: Groningse gemeenten gaan er fors op achteruit

Het college van Gedeputeerde Staten maakt zich ernstige zorgen om de gevolgen van de kabinetsplannen voor de gemeenten in Groningen. Vooral door de afschaffing van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) kunnen de Groningse gemeenten in financiële problemen komen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens gedeputeerde T. Musschenga (CDA) is uit voorlopig onderzoek gebleken dat er in de provincie Groningen 23 van de 25 gemeenten fors op achteruit gaan wanneer de Onroerend Zaak Belasting (OZB) afgeschaft wordt. ‘We zullen met de gemeenten om de tafel moeten. Want de gemeenten in Groningen zullen er op voorbereid moeten zijn dat hun inkomsten fors terug lopen. We willen niet in een situatie terecht komen waarin 5,6 of 7 Groningse gemeenten door de provincie Groningen financieel onder curatele worden gesteld’, aldus Musschenga.