nieuws

16 okt 2018, 15:03

Provincie Groningen zet proef met anoniem solliciteren niet door

Provincie Groningen zet proef met anoniem solliciteren niet door

De provincie Groningen gaat niet verder met een proef, waarbij je anoniem kon solliciteren op vacatures. Volgens de provincie zorgt dat er namelijk niet voor dat ze ineens andere kandidaten aantrekken.  

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De proef liep in het eerste halfjaar van 2018. De provincie wilde weten of anoniem solliciteren bijdraagt aan meer diversiteit in de organisatie. Ook waren ze benieuwd of anoniem solliciteren ervoor zorgt dat er andere kandidaten zouden worden gekozen. Dit bleek niet het geval. 

Geen andere selectie
Uit een evaluatie en een enquête blijkt nu dat de normale werving- en selectieprocedure net zo goed werkt als anoniem solliciteren. De proef leidde niet tot meer diversiteit onder de sollicitanten en werkte ook niet drempelverlagend. Het anonimiseren van cv’s zorgde tevens niet voor een andere selectie.  

Binnen de provincie Groningen was al veel aandacht voor diversiteit in het personeelsbestand. Zo is er voorrang voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en niet-westerse werkzoekenden.

642 sollicitanten
Tijdens de proef zijn in totaal 19 vacatures via de anonieme procedure behandeld. In totaal solliciteerden 642 mensen. Het grootste deel daarvan deed mee aan de evaluatie. Alle vacatures in de toekomst worden gewoon behandeld via de normale procedures.