nieuws

12 okt 2000, 00:12

Provincie Groningen wil honderden asielzoekers aan werk helpen

De provincie Groningen wil binnen een jaar honderden asielzoekers die momenteel in asielzoekerscentra verblijven aan werk helpen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Groningse gedeputeerde H. Bleker (CDA) is het een treurige zaak dat er momenteel van de duizenden asielzoekers in de provincie slechts enkele tientallen zijn die werkervaring op kunnen doen of die vrijwilligerswerk verrichten. ‘Daar willen we binnen een jaar verandering in aanbrengen door veel meer asielzoekers aan de slag te krijgen’, aldus Bleker.
Volgens de gedeputeerde is het in landen als Duitsland, Zweden of Denemarken heel normaal dat asielzoekers snel aan de slag kunnen. In Nederland zijn er zeer veel regels waar asielzoekers aan moeten voldoen voordat ze aan de slag kunnen. ‘Die regeltjes zijn vaak veel te knellend. Maar wij zullen ons maximaal inspannen om binnen de regelgeving zoveel mogelijk asielzoekers aan de slag te krijgen’.
De provincie Groningen wil met het MKB overleggen of asielzoekers ingezet kunnen worden bij werkervaringsprojecten of op stageplaatsen. Ook wil de provincie asielzoekers op veel grotere schaal inzetten in het vrijwiligerswerk. ‘Wij denken dat het voor de asielzoekers zelf heel goed is wanneer ze overdag eens wat anders doen dan ping-pongen. Maar het is ook goed voor het maatschappelijk draagvlak wanneer ze hier vrijwilligerswerk kunnen doen’. Belangrijke voorwaarde die de provincie stelt is wel dat de asielzoekers dusdanig worden ingezet dat er geen sprake is van verdringing van betaalde banen, en ook mag er geen sprake zijn van misbruik door asielzoekers als goedkope arbeidskrachten in te zetten.