nieuws

22 jun 2000, 00:12

Provincie Groningen wil als eerste Raadplegend referendum invoeren

Volgens de Groningse gedeputeerde H. Bleker (CDA) moet er op provinciaal niveau een raadplegend referendum worden ingevoerd. Dat is een van de mogelijkheden om burgers meer bij de provinciale politiek te betrekken. Dat meldt vanmiddag de eerste editie van het Nieuwsblad van het Noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Die citeert in het openingsartikel gedeputeerde Henk Bleker (CDA). Deze stelt, namens alle provincies in Nederland, dat raadplegende referenda over bijvoorbeeld de aanleg van de zweeftrein de betrokkenheid van de bevolking bij de provinciale politiek moeten vergroten
Ook zouden burgers zelfs een ‘initiatiefrecht’ moeten krijgen. Bleker zegt een en ander als voorzitter van een Landelijke Commissie Vernieuwing Provinciale Politiek