nieuws

18 sep 2002, 00:12

Provincie Groningen: ‘Randstadkabinet vergeet Noorden’

Het nieuwe kabinet heeft alleen aandacht voor de Randstad. Dat is de reactie van het college van Gedeputeerde Staten van Groningen op de dinsdagmiddag door koningin Beatrix voorgelezen troonrede. In de plannen van het kabinet is geen aandacht voor het Noorden, aldus de Groningse bestuurders.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Groningse gedeputeerde voor financiën Marc Calon (PvdA) leiden de bezuinigingen op termijn waarschijnlijk tot lagere uitkering van het provinciefonds. En dus tot minder inkomsten voor de provincie. Daarnaast is het college van GS ontstemd over het feit dat de aanleg van de Hanzelijn vijf jaar is vertraagd. Ook de forse bezuiniging op de exploitatie van het openbaar vervoer is zeer slecht voor Groningen, aldus Calon.