nieuws

14 sep 2000, 00:12 door André Spaansen

‘Provincie Groningen gaat op de knieën voor bio-industrie’

Milieuverenigingen vinden dat de Provincie Groningen door de knieën gaat voor de bio-industrie als zij een uitbreiding van varkens- en kippenbedrijven toelaat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit zou gebeuren als de zogeheten nevenbedrijven van de intensieve veehouderij toestemming krijgen hun bedrijven te vergroten van tweeduizend maar 2700 vierkante meter, een toename van dertig procent. Een nevenbedrijf is een onderdeel van een groter landbouwbedrijf. ,,Het is volledige onzin te stellen dat we op de knieën zijn gegaan voor enige lobby’’, aldus gedeputeerde R. Jansen (PvdA, milieu en agrarische zaken).
De provincie presenteert het nieuwe beleid in het Provinciaal OmgevingsPlan (POP). ,,Intensieve veehouderij wordt daarin slechts beperkt toegestaan,’’ zegt Jansen. ,,Het gaat om een beperkt aantal bedrijven in een gebied dat niet zuurgevoelig is. De kwetsbare zandgronden worden ontzien’’.
,,Dit plan gaat in wezen tegen het beleid van de provincie in’’, stelt bestuurslid B. Stoop van Groningen Tegen Bio-industrie (GTB). Jarenlang was uitbreiding niet meer mogelijk om een ‘roze invasie’ te voorkomen. Maar de nevenbedrijven kunnen met de nieuwe mogelijkheden zoveel groter worden dat ze feitelijk hoofdbedrijven worden, stelt de GTB. ,,Hiermee wordt nu via een achterdeur een toename van het aantal varkens en kippen mogelijk’’, zegt Stoop.
Het is beter om de mogelijkheden voor biologische landbouw te verbeteren dan de intensieve veehouderij te laten groeien, aldus de GTB. ‘Een bedrijf dat nu investeert, zit immers jarenlang vast aan een bepaalde productiemethode’, zegt Stoop. In het verleden streden organisatie als de (GTB) en De Beer Is Los met succes tegen de komst van nieuwe varkens- en kippenbedrijven naar Groningen.