nieuws

11 sep 2000, 00:12

Provincie: geen slecht geweten over gigantische groei wagenpark

De Groningse gedeputeerde voor financiën M. Calon (PvdA) heeft geen slecht geweten over het feit dat de provincie een volle schatkist krijgt dankzij de snelle groei van het wagenpark.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat er een gigantische groei is van het aantal auto’s in Groningen konden we vrijdag nog meldden. Calon zei een en ander namelijk bij de presentatie van de Beleidsbegroting 2001. Daaruit blijkt dat de provincie Groningen er financieel beter voorstaat dan in vele jaren het geval is geweest. Dat is deels te danken aan de hogere inkomsten via de motorrijtuigenbelasting: het aantal auto’s in Groningen groeide in een jaar met bijna vijf procent tot ruim 216.000, en het aantal motoren met bijna 7 procent tot ruim 16.600. Maar anderzijds zijn er ook meevallers met de uitkeringen uit het provinciefonds. ‘Daardoor is het perspectief voor de komende jaren nogal wat gunstiger dan gedacht. We hebben aanzienlijk meer geld beschikbaar voor nieuw beleid’, aldus Calon.
Dat de provincie Groningen enerzijds geld over houdt aan de groei van het wagenpark, terwijl de provincie Groningen anderzijds de groei van het openbaar vervoer wil bevorderen en de groei van het autoverkeeer wil afremmen, bezorgt de gedeputeerde geen slecht geweten. ‘Dat is nu eenmaal zo. We hebben bovendien ook extra kosten aan het onderhoud van alle wegen die drukker worden gebruikt’. Op een totale begroting van circa 423 miljoen gulden is er in 2001 11 miljoen gulden beschikbaar voor nieuw beleid. Dit voorjaar werd nog uitgegaan van een bedrag van 3,3 miljoen gulden voor nieuw beleid.