nieuws

14 jul 2000, 00:12

Provincie bindt plaatsing GSM-antennes aan regels

De provincie Groningen heeft richtlijnen vastgesteld voor de plaatsing van antennes voor mobiele telecomunnicatie. Zij heeft onder andere besloten dat de maatschappijen zoveel mogelijk gebruik moeten maken van elkaars opstelpunten. Een andere optie vindt de provincie het aansluiten van de antennes op bestaande gebouwen, torens en hoogspanningsmasten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provincies en gemeenten krijgen veel vragen over de plaatsing van antennes voor mobiele telecommunicatie. De plaatsing is vaak in strijd met het bestemmingsplan waardoor gemeenten toestemming moeten vragen bij de provincie. Tot nu toe bestonden er geen specifieke richtlijnen voor plaatsing, maar Gedeputeerde Staten is van mening dat regels zeker nodig zijn.