nieuws

06 jul 2000, 00:12

Projectleider Groningen: ‘Grote Marktplannen vereisen nog veel onderzoek’

Volgens GeoDelft, het bureau dat de gemeente Groningen adviseert over de door B&W geopperde verbouwing van de Grote Markt, moet er nog aan een groot aantal randvoorwaarden worden voldaan voordat de geplande parkeergarage onder het stadshart gerealiseerd kan worden. Als de initiatieven door de gemeenteraad worden goedgekeurd moeten er eerst uitgebreide onderzoeken worden verricht naar de bouwkundige status van Martinikerk en de bodemgesteldheid van en grondwaterstromen onder de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vooral het risico van verzakking van de Martinikerk heeft bij tegenstanders van de plannen nogal kwaad bloed gezet. Nadat externe deskundigen de vloer aanveegden met het rapport van GeoDelft, heeft de Stichting Martinikerk Groningen de gemeente al gewaarschuwd voor een claim van tientallen miljoenen guldens als de kerk schade oploopt.
GeoDelft stelt dat monitoring een heel belangrijk aspect moet zijn in de verbouwingsplannen. Op elk moment moet het hele proces van graven en bouwen nauwlettend gevolgd worden. Om die monitoring goed te kunnen doen, is een vaststelling van de zogenaamde ‘nulsituatie’ noodzakelijk. In die nulsituatie moet dan bijvoorbeeld worden opgenomen dat er ‘beweging’ zit in de Martinikerk. Scheuren die eerder deze week in een van de pilaren in het gebouw werden ontdekt, bewijzen dat.
Woordvoerder A. Miedema van de gemeente beklemtoont dat GeoDelft een voorlopig onderzoek heeft uitgevoerd. ‘Ik denk dat de deskundigen kritiek hebben op een fase waar we nu nog niet aan toe zijn.’