nieuws

07 nov 2000, 00:12

Pleidooi voor dubbel-grote parkeergarage onder Grote Markt

De parkeergarage onder de Grote Markt kent niet alleen tegenstanders: ook enthousiaste voorstanders. Eén Stadjer vindt zelfs dat de parkeergarage twee keer zo groot moet worden als gepland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander blijkt uit reacties die binnen komen bij de website voor voorstanders van de plannen voor een Nieuwe Noordzijde.
Drie weken geleden is deze site beam.to/VoorNoordzijde met van start gegaan. De site heeft inmiddels ruim 500 bezoekers gehad en veel bezoekers leverden een positieve bijdrage aan de site.
Het bouwen van een parkeergarage maakt de stad aantrekkelijk voor veel publiek in de stad, met name voor de mensen die verder moeten rijden. Een toegankelijke stad is belangrijk voor de winkeliers, aangezien zij anders geen klanten krijgen. Daarom rijst bij velen de vraag of de parkeergarage niet groter moet worden? De huidige vierhonderd zal zeker op drukke dagen te klein lijken. Eén bezoeker verwoordt het als volgt: 'Als de olle grieze er niet van omvalt, mogen ze van mij wel twee parkeergarages bouwen!'. Nader onderzoek van GeoDelft heeft inmiddels uitgewezen dat de gevaren voor de Martinitoren minimaal zullen zijn. Behalve grotere bezoekers aantallen aan de stad, zal de Nieuwe Noordzijde ook een positief effect hebben op de werkgelegenheid, aldus de reacties op de site. 'Een aantrekkelijke binnenstad, zorgt voor veel werkgelegenheid in winkels', bovendien heeft de aanleg van het project en alle voorzieningen rondom de binnenstad een positief effect. 'De economische gevolgen van de verbouwing zullen niet alleen de winkeliers van de noordzijde ten goede komen, want de binnenstad krijgt weer een uitstraling naar andere straten in de omgeving en voor de hele provincie. Het plan verdient daarom een positieve blik en een warm onthaal', aldus de site. _________________________________________________________________________