nieuws

11 mrt 2008, 21:09

Pizzakoeriers voortaan maar op elektrische scooter, zegt GroenLinks Groningen

De raadsfractie van GroenLinks in Groningen wil de vervuiling door brommers in de stad Groningen tegengaan door ze te vervangen door elektrische scooters. Uit onderzoek door de Fietsersbond is gebleken dat brommers veel ultrafijnstof uitstoten, waar vooral fietsers veel last van hebben. Raadslid Harrie Miedema vraagt het college van B&W om de vervanging van brommers van bijvoorbeeld pizzakoeriers door elektrische scooters te stimuleren. Hierdoor wordt niet alleen de vervuiling door fijnstof voorkomen, maar vermindert ook de geluidsoverlast door brommers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Brommers lijken een vergeten groep bij de aanpak van de luchtkwaliteit. De vervanging van brommers door elektrische scooters kan bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de stad, vooral in de binnenstad. In de stad rijden o.a. veel pizzakoeriers rond op hun brommer.

 De vervanging van brommers door elektrische scooters komt in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek. GroenLinks wil dat B&W bedrijven die pizzakoeriers in dienst hebben stimuleert om gebruik te maken van deze aftrek en dat daar nog een eigen subsidie aan toegevoegd wordt.