nieuws

14 sep 2000, 00:12

Pieterburen stelt oorzaak ziekte zeehonden Kaspische Zee vast

De Zeehondencreche Pieterburen heeft de oorzaak van massale sterfte onder zeehonden in de Kaspische Zee helpen vaststellen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een infectie met het hondenziektevirus blijkt de oorzaak te zijn geweest van een massale ziekte onder Kaspische Zeehonden ten gevolge waarvan meer dan tienduizend dieren zijn gestorven. Het gaat om een virus dat verwant is aan het zeehondenziektevirus, dat in 1988 in de Waddenzee en elders in noordwest Europa een massale sterfte veroorzaakte. Dat hebben onderzoekers van de Zeehondencrèche Pieterburen, in samenwerking met onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, Azerbeidjan en Kazakhstan, vastgesteld.
In mei van dit jaar werd melding gemaakt van massale sterfte onder zeehonden in de Kaspische Zee. Er waren toen 3300 dieren gestorven zonder dat biologen de oorzaak van die massale sterfte konden vaststellen. De Kaspische Zee, de grootste binnenzee ter wereld, is sterk vervuild. Volgens milieudeskundigen vooral door de olie-industrie. In de Kaspische Zee leven naar schatting 400.000 zeehonden.
De onderzoekers stelden vast dat de dieren het slachtoffer zijn geworden van een aan de zeehondenziektevirus verwant, maar toch afwijkend virus. Dit hondenziektevirus werd eerder verantwoordelijk gevonden voor een soortgelijke uitbraak onder Baikal zeehonden in Siberië in 1987/1988.
Volgens de voor de Zeehondencrèche werkzame viroloog prof. dr. A. Osterhaus is niet precies duidelijk hoe de zeehonden het virus hebben gekregen. ‘We sluiten niet uit dat het virus via honden of andere vleeseters bij de zeehonden terecht is gekomen. Ook het verband met milieu-vervuiling, waardoor het afweersysteem bij de zeehonden mogelijk is verzwakt, moeten we nog nader onderzoeken’. De ziekte onder de Kaspische Zeehonden is nog niet verdwenen: er komen nog steeds meldingen van zieke of dode zeehonden binnen.