nieuws

14 jun 2000, 00:12

Personeel Universiteit Groningen heeft problemen met hoge werkdruk

Bijna een derde van het wetenschappelijk personeel van de universiteit van de Rijksuniversiteit Groningen heeft problemen met de hoge werkdruk. Dit blijkt uit een personeelsenquête. De universiteit verwacht dat deze druk in de komende jaren nog slechts hoger zal worden, aldus voorzitter van het College van Bestuur prof. dr. Kuipers. Ondanks het feit dat 28 procent van het personeel lijdt onder de drukte, is de universiteit voor hen toch een geliefde werkplek. Slechts twaalf procent wil graag elders werken.
Bijna een derde van het wetenschappelijk personeel van de universiteit van de Rijksuniversiteit Groningen heeft problemen met de hoge werkdruk. Dit blijkt uit een personeelsenquête. De universiteit verwacht dat deze druk in de komende jaren nog slechts hoger zal worden, aldus voorzitter van het College van Bestuur prof. dr. Kuipers. Ondanks het feit dat 28 procent van het personeel lijdt onder de drukte, is de universiteit voor hen toch een geliefde werkplek. Slechts twaalf procent wil graag elders werken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het personeel zou ook graag meer ‘loon naar prestatie’ in de praktijk gebracht zien, zodat hun harde werken op het loonstrookje zichtbaar wordt. Het meeste personeel is overigens niet ontevreden over het salaris. Dit geldt alleen niet voor zogenaamde ‘assistenten in opleiding’ (AIO’s), deze klagen wel steen en been over hun lage inkomen.
Uit het onderzoek blijkt tevens, dat het universiteitspersoneel een flexibeler houding van hun werkgever verwacht waar het arbeidsvoorwaarden betreft. Vooral jongeren willen de mogelijkheid krijgen om bijvoorbeeld meer zorgtaken op zich te nemen.
Bijna de helft van de vijfduizend personeelsleden hebben aan de personeelsenquête van IVA in Tilburg meegewerkt. Doel van het onderzoek was inzicht te krijgen in het gevoerde personeelsbeleid en het arbeidsvoorwaardenpakket van de RUG.