nieuws

12 feb 2002, 00:12

Patiënt klaagt over 'ondeskundig' personeelslid Van Mesdag

Een oud-patiënt van de Van Mesdagkliniek in Groningen heeft een reeds klachten ingediend bij het regionaal tuchtcollege over een volgens hem ondeskundig personeelslid. Die zou zonder enige ervaring in de psychiatrie een diagnose van het ziektebeeld van de betrokkene hebben gesteld en op basis daarvan een behandelplan hebben opgesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Leden van het tuchtcollege reageerden maandag verbaasd toen de aangeklaagde basisarts haar verantwoordelijkheden omschreef. “In mijn functieomschrijving staat dat ik de hoofdbehandelaar ben, dus ik bepaal de diagnose en het behandelbeleid” zei de vrouw. Ze erkende dat zij niet over enige ervaring in de forensische psychiatrie beschikt. Het afdelingshoofd zei wel dat ze haar conclusies eerst voorlegt aan de psychiater, die als haar supervisor optreedt.
De man is inmiddels overgeplaatst naar een tbs-kliniek in Utrecht. Volgens hem is daar vastgesteld dat de gewraakte diagnose niet deugde.
Het tuchtcollege doet over twee maanden uitspraak in de zaak.