nieuws

10 jan 2001, 00:12

Parkeergarage onder Grote Markt ‘verkeerstechnisch geen probleem’

Verkeerstechnisch gezien hoeft een parkeergarage onder de Grote Markt absoluut geen probleem te zijn. Dat concludeert de gemeente Groningen uit een onafhankelijk onderzoek van het bureau Goudappel Coffeng.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Actuele tellingen van het verkeersbureau Goudappel Coffeng wijzen uit dat het verkeersbeeld op de Diepenring sinds 1996 stabiel is. Deze tellingen zijn gehouden om te kijken of het onderzoek van Goudappel Coffeng uit 1996 geactualiseerd moest worden. Dat is dus niet het geval.
Het adviesbureau deed in 1996 in opdracht van Nieuwe Noordzijde-ontwikkelaar Multi Vastgoed onderzoek naar de verkeersafwikkeling op de Diepenring. De uitkomsten van dit onderzoek hebben een belangrijke rol gespeeld bij de planvorming voor de Nieuwe Noordzijde, vooral ten aanzien van de omvang en de ontsluiting van de parkeergarage onder de Grote markt. De nieuwe tellingen bevestigen dat een parkeergarage van 400 plaatsen onder de Grote markt goed mogelijk is en dat de Diepenring het verkeer kan verwerken.
Goudappel Coffeng telde in 1996 en in 2000 op het spitsuur van de donderdagavond. Dat gaf het volgende verkeersbeeld op de drie toevoerwegen van de St. Jansbrug te zien:
Turfsingel westzijde: van 438 naar 330 motorvoertuigen per uur Schuitendiep oostzijde: van 497 naar 534 motorvoertuigen per uu Sint Jansstraat: van 332 naar 177 motorvoertuigen per uur.
Overigens is de verbetering van de kwaliteit van de Diepenring al langer onderwerp van studie. In de ‘Analyse van de Binnenstad’, die de basis zal zijn voor de Stadsdeelvisie Binnenstad, verwoordt het gemeentebestuur de ambitie om de Diepenring meer te laten zijn dan een autoverdeelring. Recreatie, toerisme en wonen op het water zijn functies die de kwaliteit van de Diepenring kunnen verhogen. Ook meer groen maakt de ring aantrekkelijker. Naast deze kwaliteitsverbetering wordt met name aandacht besteed aan maatregelen voor de veiligheid van fietsers op de diepenring.