nieuws

01 mei 2017, 10:10

Park Gemini geeft windenergie in Nederland vleugels

Park Gemini geeft windenergie in Nederland vleugels

Windenergie in Nederland begint letterlijk de wind mee te krijgen. Nadat de productie van windenergie jarenlang aan het buitenland werd overgelaten, gaat volgende week maandag het op de Noordzee gelegen windpark Gemini officieel open. Dit park wordt bevoorraad en gefaciliteerd vanuit de Eemshaven. Het windmolenpark zal voldoende elektriciteit produceren om 785.000 huishoudens of 1,5 miljoen mensen van elektriciteit te voorzien.  

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het park gaat bestaan uit twee delen. Het eerste gedeelte met 75 turbines is gesitueerd ten noorden van Ameland. Het tweede gedeelte met ook 75 turbines ligt 55 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De 150 windturbines zijn van het type Siemens SWT-3.6, elk met een vermogen van 4 megawatt (MW).[1] Het totaal opgesteld vermogen aan duurzame energie is 600 MW.

 

Het windmolenpark werd ontwikkeld door een consortium onder leiding van Northland Power. Aanvankelijk werd verwacht dat het park in het vierde kwartaal van 2015 klaar zou zijn maar de start van de bouw is echter vertraagd.

 

De kosten werden eerst geraamd op 2,5 miljard euro. De Europese Investeringsbank heeft al besloten een lening te geven voor dit project. Het ministerie van Economische Zaken heeft een subsidie voor duurzame energie (SDE) van 4,5 miljard euro toegezegd voor de exploitatie van het windpark in de eerste vijftien jaar. Deze regeling is bedoeld om de relatief dure stroom die op deze manier verkregen wordt, te laten concurreren met stroom uit energiecentrales op land.

 

Het windmolenpark zal voldoende produceren om 785.000 huishoudens of 1,5 miljoen mensen van elektriciteit te voorzien.  De verwachte jaarlijkse reductie in de uitstoot van CO2 is 1.250.000 ton.

 

Het Zeeuwse nutsbedrijf DELTA sloot begin 2014 een contract om gedurende 10 jaar elektriciteit af te nemen van Gemini. Met dit contract wordt DELTA de grootste afnemer van elektriciteit geproduceerd door windparken op zee.

 

(Bron voor bovenstaande infornatie: Wikipedia)

 

Opening


De opening wordt maandag verricht in aanwezigheid van de bestuursvoorzitters van de vier aandeelhouders van Gemini, John Brace van Northland Power (belang van 60%), Dr. Wolfgang Bischoff van Siemens Project Ventures (20%), Pieter van Oord van Van Oord (10%) en Arjan ten Elshof van HVC (10%).

 

Voor deze gelegenheid is op het terrein van Gemini in Eemshaven een speciale koepeltent opgebouwd, waarin rondom een spectaculaire 360 graden video wordt vertoond.

 

Een nieuwe app wordt geïntroduceerd, waarmee iedereen de windsnelheid op zee, de energieproductie van Gemini en de CO2 reductie continu kan volgen. Ook wordt het boek over de wording van Gemini wordt gepresenteerd. Uit erkentelijkheid ontvangen de KNRM en de Waddenvereniging elk een cheque ter waarde van 10.000 euro.