nieuws

22 mei 2018, 23:11

Overleg Groningen - Rijk ‘geklapt’

Overleg Groningen - Rijk ‘geklapt’

Het overleg tussen het Rijk en de provincie Groningen over vergoeding van de aardbevingsschade en de versterkingsoperatie is vastgelopen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat heeft een woordvoerder van de provincie Groningen dinsdagavond bekend gemaakt. Het betrof bestuurlijk overleg tussen enerzijds minister Wiebes en vertegenwoordigers van de provincie Groningen, tien gemeenten, de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Gasberaad anderzijds.

 

Het overleg liep dinsdag vast over de kwestie van de versterkingsaanpak van een groep van 1588 woningen in Appingedam, Delfzijl, Ten Boer en Overschild. Het standpunt van de regio is dat  klaarliggende versterkingsadviezen van deze woningen gedeeld moeten worden met de bewoners én dat de daaruit volgende versterkingsaanpak gestart moet worden. De regio vindt verder uitstel van deze gestarte versterkingsaanpak schadelijk voor het vertrouwen. 

 

Afspraken nakomen

 

De regio hecht er veel waarde aan dat bewoners die in het lopende versterkingsproces zitten duidelijkheid krijgen en dat de gemaakte afspraken over de versterking worden nagekomen, aldus de provincie Groningen in een verklaring.

De recente berichten van het KNMI, bij het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer van 17 mei, over de mogelijke zwaarte (5.0 schaal van Richter) en de langjarige dreiging op aardbevingen onderstrepen waarom de versterking moet worden doorgezet. Ook de langjarige voortdurende onzekerheid voor bewoners is niet meer te rechtvaardigen.

 

Spoedoverleg

 

De provincie en de tien aardbevingsgemeenten gaan woensdag met elkaar in spoedoverleg om zich te beraden op de ontstane situatie en de door de regio te nemen volgende stappen.