nieuws

27 sep 2002, 00:12

Organisaties tegen zinloos geweld zeggen samenwerking Groningen Veilig op

De Friese en Drentse stichtingen tegen Zinloos Geweld hebben de samenwerking met de stichting in Groningen opgezegd. De organisaties zouden zaterdag samen de landelijke dag tegen zinloos geweld organiseren. Door een bestuurscrisis binnen de Stichting Groningen Veilig staan de Groningers er nu alleen voor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een conflict tussen medewerkers van de Stichting Groningen Veilig en voorzitter J. de Ruijter de Wildt heeft er toe geleid dat laatstgenoemde opstapte. De Ruijter de Wildt is oprichter van de stichting en vader van de in 1997 vermoorde Anne de Ruijter de Wildt. Volgens penningmeester J. Wester van de Stichting was De Ruijter de Wildt teveel betrokken bij de stichting en kon hij het werk niet gemakkelijk overdragen.
Een brief van de Stichting Groningen Veilig is voor de Friezen en Drenten de druppel geweest om de samenwerking te verbreken. In de brief van het bestuur, gericht aan De Ruijter de Wildt, stond dat de oprichter zich niet meer mocht bemoeien met de de landelijke dag tegen zinloos geweld. Ook mocht hij het pand van de Stichting voorlopig niet meer in.
,,Wij wisten niks van deze brief. Bovendien vinden we het raar dat nabestaanden uit Friesland geen uitnodiging hebben gekregen voor de nationale dag'', aldus K. Ferwerda van de Friese Stifting Tsjin Sinleas Geweld. Ferwerda heeft de stichting in Groningen gevraagd alles wat er in de brief staat, terug te draaien. Zij kreeg nul op het request en besloot daarom de samenwerking op te zeggen, net als haar collega's in Drenthe.
Penningmeester J. Wester van de Groninger Stichting betreurt het dat de samenwerking op deze manier beïndigd is, maar benadrukt dat de organisatie van de Landelijke dag tegen zinloos geweld in Groningen er niet onder te leiden heeft.