nieuws

08 sep 2000, 00:12

Organisaties tegen geweld verenigen zich in LOVR

De tientallen kleinere organisaties tegen zinloos geweld die Nederland rijk is, hebben zich verenigd in de Landelijke Organisatie voor Veiligheid en Respect (LOVR). De organisatie is een initiatief van een aantal ouders van zinloos gestorven jongeren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestuur hoopt binnen enkele jaren honderdduizenden leden te tellen. De LOVR presenteert zich aan het publiek op de landelijke Dag voor Respect op 29 september.
De organisatie wil zich inzetten voor een veiliger samenleving en een verbetering van de positie van slachtoffers van zinloos geweld en hun nabestaanden. Ook wil de LOVR een ‘kenniscentrum’ zijn en een documentatiecentrum over het onderwerp stichten. Een raad met deskundigen moet het bestuur adviseren en het maatschappelijke debat stimuleren.
Initiator Jan Kloppenburg, vader van de vier jaar geleden overleden Joes, acht het van groot belang dat er een overkoepelend orgaan tegen zinloos geweld komt. ,,Niet alleen voor het publiek, maar ook voor de financiers’’, verduidelijkt hij. Geld is nog steeds een heikel punt voor de non-profitinstellingen. ,,Als een platform landelijke draagkracht toont, hebben bedrijven of particulieren er meer vertrouwen in dat hun investeringen op de juiste manier worden besteed.” De LOVR heeft vooralsnog niet bij de overheid aangeklopt voor subsidie. ,,We willen eerst aantonen dat we zelf een heel eind kunnen komen’’, beklemtoont Kloppenburg. ,,Ook de overheid snijdt zich liever niet aan goed bedoelde maar slecht georganiseerde vrijwilligersorganisaties.”
Volgens Jaap de Ruijter de Wildt, mede-initiator en vader van de in 1997 vermoorde Anne, is er een groot animo voor een vereniging als de LOVR. ,,Heel veel mensen vinden zinloos geweld verschrikkelijk, maar hebben geen idee wat ze moeten doen’’, stelt hij. ,,Lid worden en steun betuigen aan dit initiatief is in zo’n geval een optie.’’ Een lidmaatschap van de LOVR kost 25 gulden per jaar. De organisatie gaat de komende maanden middels pamfletten, voorlichting op scholen en beurzen en de website www.lovr.nl naamsbekendheid verwerven.