nieuws

14 jan 2019, 19:07

Oproep Groningse bestuurders aan Tweede Kamer: 'Eis garanties van kabinet!'

Oproep Groningse bestuurders aan Tweede Kamer: 'Eis garanties van kabinet!'

Burgemeesters van de Groningse gemeenten en commissaris der koning René Paas hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Daarin vragen ze de Kamerleden woensdag van het kabinet te eisen dat er nu écht iets gedaan wordt aan versterking en schadeafhandeling. Ook eisen de bestuurdersconcrete garanties van het kabinet’

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse bestuurders én maatschappelijke organisaties roepen in een brief Tweede Kamerleden op om minister Wiebes (EZK) aanstaande woensdag in het debat over het gaswinningdossier te houden aan zijn toezeggingen en alle afspraken na te komen.

'Veel Groningers geloven het Rijksbeleid inzake de gaswinningproblematiek in Groningen niet meer. Ondanks het besluit van de minister om de gaskraan op termijn dicht te draaien zijn ze verontwaardigd, ontgoocheld, cynisch, boos, teleurgesteld, pessimistisch, wantrouwend of murw.'

Ruim zes jaar na de zware beving in Huizinge zijn nog weinig woningen versterkt en verloopt de schadeafhandeling trager dan ooit. De kans op een zware beving is daarbij nog steeds significant hoog. Het vertrouwen in de schadeafhandeling en versterking van woningen is er niet. 'We staan op een kantelpunt waarbij er in Groningen iets fundamenteel misgaat', aldus de brief.

Ruim 17.500 schademeldingen staan op dit moment open bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Met het huidige tempo van afhandeling gaat dit nog jaren duren. Dit is onbestaanbaar en er zijn onorthodoxe maatregelen vereist om dit stuwmeer leeg te laten lopen.

 

'De samenhang tussen de schadeafhandeling en de versterkingsopgave ontbreekt. De afspraak met de minister is dat de schade in ieder geval integraal, ruimhartig en vanuit de menselijke maat wordt afgehandeld. Hiervoor geldt het schadeprotocol van januari 2018 waarmee beoogd wordt om de onafhankelijke schadeafhandeling mensgericht vorm te geven

Garanties

 

“Geachte Kamerleden, tijdens uw bezoeken aan het aardbevingsgebied spreekt u steevast met inwoners. U hoort verhalen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd in de afhandeling van hun schade, dat ze jarenlang wachten en in onzekerheid verkeren over de versterking van hun eigen woning. Het is nog steeds niet gelukt om goed van start te gaan en samen met alle betrokkenen de schouders eronder te zetten.

 

Zoals u weet grijpt dit alles zeer diep in op onze inwoners en dit móet worden doorbroken. Wij hebben ons in onze adviezen in deze brief beperkt: er moet nog veel meer geregeld en georganiseerd worden.

 

Maar in elk geval moet opvolging worden gegeven aan de vijf adviezen die in deze brief staan. Wij roepen u daarom met klem op om onze adviezen in te brengen tijdens het debat van aanstaande woensdag en concrete garanties van het kabinet te vragen.”

 

(Foto: Commissaris René Paas (midden) - archief GIC)