nieuws

19 nov 2016, 11:11

Gemeente wil nu Grote Markt noordzijde aanpakken; herstel historische situatie rond Kreupelstraat

Gemeente wil nu Grote Markt noordzijde aanpakken; herstel historische situatie rond Kreupelstraat

De gemeente Groningen wil nu ook de noordzijde van de Grote Markt aanpakken, en kijkt daarbij naar het pand van de ABN AMRO. Ook zou een historische situatie kunnen worden hersteld waarbij de noordwand wordt ‘verlengd’, de Kreupelstraat vrijwel verdwijnt en de noordzijde bijna wordt doorgetrokken tot aan de Martinitoren. Dat zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) zaterdag in het Dagblad van het Noorden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nu de oostzijde van de Grote Markt wordt aangepakt, en vorige week de plannen voor een hotel aan de oostzijde zijn  gepresenteerd, wil het college van B en W van Groningen de noordzijde – de kant van het ABN AMRO Pand – vernieuwen. Het stadsbestuur wil de noordwand, net als vroeger, doortrekken richting de Martinitoren. Het pand van ABN AMRO mag blijven staan, maar de gevel moet wel een opknapbeurt krijgen. En in dit oude bankgebouw zouden vernieuwende bedrijven moeten komen, want er zijn nu te weinig bedrijven aan de Grote Markt.

 

Volgens wethouder Van der Schaaf zijn de plannen voor de oostkant van de Grote Markt nu in een gevorderd stadium gekomen. Vorige week tijdens het festival Let’s Gro werden plannen gepresenteerd voor het West Cord Hotel, en ook voor een pand op de hoek van de Grote Markt en de Poelestraat. De bouw van het Groninger Forum begint nu te vorderen. En daarom kan de gemeente nu gaan nadenken over de Grote Markt noordzijde, een in veler ogen momenteel geen aantrekkelijke wand.

 

Opmerkelijk onderdeel in de voorstellen van wethouder Van der Schaaf is het doortrekken van de noordwand richting Martinitoren, waar nu de Kreupelstraat loopt. Dat is momenteel een belangrijke busroute. Maar omdat de bussen straks niet meer via de Grote Markt rijden is de Kreupelstraat niet meer nodig voor de bussen. En dat zou het mogelijk maken om de vooroorlogse situatie te herstellen. Maar er blijft wel enige ruimte tussen de noordwand en de Martinitoren - een steegje - zodat fietsers er nog wel door kunnen.

 

Van der Schaaf voelt er niets voor om het ABN AMRO pand, dat geen eigendom is van de gemeente, te laten slopen. Volgens hem zit er een prachtig atrium in het gebouw, aantrekkelijk voor bedrijven die zich er zouden kunnen vestigen. Maar wel moet de gevel dus worden opgeknapt, aldus de wethouder over zijn nog niet uitgewerkte plannen in het Dagblad van het Noorden van zaterdag.