nieuws

16 mei 2001, 00:12

‘Oorlog’ Groningen en Friesland over verloving met Assen

Er is sprake van een gestaag hoger oplopend conflict binnen de noordelijke provincies. De stad Groningen wil in de toekomst veel intensiever samenwerken met Assen en hoopt op een enorme subsidie van het Rijk voor dat samenwerkingsverband. De provincie Friesland is daar zeer verbolgen over.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat niet goed met de samenwerking tussen de drie noordelijke provincies. De verhoudingen zijn aanzienlijk bekoeld sinds Groningen avances maakt in de richting van Assen. Beide steden willen samen een nieuw stedelijk knooppunt vormen en hopen daarmee een fikse subsidie aan de haak te slaan. Leeuwarden wil ook graag aanhaken bij dat knooppunt. Maar de provincies Groningen en Drenthe steunen dat streven niet, maar de provincies Friesland wel. Daarmee ligt er een traag tikkende tijdbom onder de noordelijke samenwerking. Hieronder een persbericht van de noordelijke provincies, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Daarin wordt melding gemaakt van het verschil van inzicht.
‘Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) schrijft in een brief aan minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer dat de reacties van de drie noordelijke provincies op de 5de Nota Ruimtelijke Ordening met elkaar overeenkomen, behalve waar het gaat om het onderwerp stedelijke netwerken. Op dit punt wijkt de mening van de provincie Fryslân af van de opvatting zoals die in Groningen en Drenthe bestaat. Fryslân pleit ervoor om Leeuwarden aan te haken bij het stedelijk netwerk Groningen-Assen. De provincies Groningen en Drenthe zien hiervoor onvoldoende aanknopingspunten.
De SNN-brief is een gezamenlijke aanvulling op de afzonderlijke reacties van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe op de 5de Nota Ruimtelijke Ordening. Deze drie brieven komen inhoudelijk met elkaar overeen. Alleen de passage over netwerksteden is verschillend.
rond de netwerksteden slechts een uitzondering is op de dagelijkse praktijk van hechte samenwerking in noordelijk verband. Het verschil van inzicht heeft niet geleid tot verstoring van de goede onderlinge verhoudingen. SNN-voorzitter Relus ter Beek legt er de nadruk op dat de noordelijke provincies zich blijven richten op het gezamenlijk optreden. 'Als we ons blijven concentreren op wat ons bindt, dan ligt dit geschilpunt snel achter ons.'