nieuws

18 sep 2002, 00:12

‘Ontbreken steun scheepsbouw treurig voor Groningen’

Dat het kabinet weinig aandacht heeft voor het Noorden blijkt volgens het college van Gedeputeerde Staten ook uit het ontbreken van steunmaatregelen voor de scheepsbouw.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Het voortbestaan van de Groninger scheepsbouw is in belangrijke mate afhankelijk van financiële steun van het rijk. Het kabinet heeft geen enkele steun voor de Groningse scheepsbouw in het vooruitzicht gesteld’, aldus het college van Gedeputeerde Staten in reactie op de Miljoenennota.