nieuws

25 sep 2002, 00:12

Onderzoek naar gebrekkig functioneren Groningse brandweer

Er komt een onderzoek naar mogelijk gebrekkig functioneren en een slechte sfeer bij de Groninger brandweer. Aanleiding daartoe vormt een recente radio- uitzending waarin anonieme medewerkers van de brandweer werden geciteerd met gepeperde kritiek op de brandweer organisatie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De felle kritiek werd geleverd in het Radio-1 programma “De Ochtenden” van de VARA. De gemeente en de directie van de brandweer zieden toen verrast te zijn door die kritiek, maar meenden dat er geen grote problemen waren. Toch komt er nu een diepgaand onderzoek door een onafhankelijke onderzoeken om te kijken of alles inderdaad naar wens gaat bijde brandweer.
De Hulpverleningsdienst Groningen gaat nu een buitenstaander vragen om de brandweerorganisatie tegen het licht te houden. Algemeen directeur Hans Morssink zal daarvoor binnenkort opdracht geven aan een nog nader aan te wijzen extern bureau.
Directeur Hans Morssink ziet, evenals het college van B&W van Groningen, geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit van de werkzaamheden van het Groninger brandweerkorps. Maar hij meent dat de dienst de openheid moet opbrengen om goed naar zichzelf te kijken. Dat is zeker van belang nu er steeds meer van de brandweer wordt geëist. De brandweer is al enige tijd bezig daar de organisatie beter op toe te snijden.
Het onderzoek krijgt de vorm van een kortlopende, op praktische aanbevelingen gerichte “quick scan”. Iedere brandweermedewerker die dat wil, wordt bij het onderzoek betrokken. In november worden de eerste resultaten van dit onderzoek verwacht.