nieuws

12 jun 2001, 00:12

Onderzoek misdaad asielzoekers kost Vluchtelingenwerk niets

De Rijksuniversiteit Groningen gaat onderzoek doen naar criminaliteit onder asielzoekers, maar doet dit niet in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een gesprek tussen VluchtelingenWerk en de Rijksuniversiteit Groningen heeft ertoe geleid dat de universiteit dergelijk onderzoek binnen het reguliere onderzoeksprogramma uitvoert. VluchtelingenWerk Nederland hoeft dus niet de beurs te trekken. De onderzoekers vonden dat dit niet zou stroken met ,,strikte wetenschappelijke onafhankelijkheid''. Een woordvoerster van VluchtelingenWerk noemt dit ,,prima''.
Burgemeester Wallage van Groningen kreeg begin dit jaar stevige kritiek te verduren, nadat uit een uitgelekt intern rapport van de Groningse recherche zou blijken dat asielzoekers crimineler zouden zijn dan de gemiddelde Groninger. VluchtelingenWerk Nederland wilde daarna dat voor de verkiezingen volgend jaar door onderzoek de feiten op tafel zouden komen. De hulporganisatie zocht naar een geschikt onderzoeksinstituut en dacht daarbij ook aan de universiteit in Groningen.
De Groningse criminologen De Haan en Althoff gaan allereerst literatuuronderzoek. De resultaten daarvan worden begin volgend jaar gepubliceerd. Het literatuuronderzoek zal uitmonden in een theoretische beschouwing en een voorstel voor vervolgonderzoek.