nieuws

21 jan 2002, 00:12

Nu ook stad- Groningse kerkgangers kritisch over Giro d’ Italia op zondag

Nadat burgemeester Stavast van Stadskanaal zich eerder al kritisch uitliet over de doorkomst van de Giro d’Italia op zondag 12 mei door zijn gemeente, is nu ook het stad-Groningse CDA in het geweer gekomen. En net als in Stadskanaal blijkt de angst voor invloed op een kerkdienst de oorzaak te zijn van kritische opmerkingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op zondag 12 mei, de startdag van de Giro kunnen de stad-Groningse kerken geen gebruik maken van de Martinikerk, zo valt te lezen in een brief van de organisatie van ‘Gironingen’ Het stad-Groningse CDA-raadslid Jan Seton is verbaasd over de manier waarop de gemeente een aantal kerkdiensten onmogelijk maakt zonder alternatieven aan te dragen. Hij stelt hierover vragen aan het college.
‘Als de Giro op zondag 12 mei a.s. in Groningen van start gaat zal Groningen zich mondiaal sportief in de kijker spelen. De CDA-fractie is dan ook zeer enthousiast over de Giro. Minder enthousiast is de fractie over het feit dat de gebruikers van de Martinikerk te horen hebben gekregen dat hun diensten die zondag niet door kunnen gaan’, zo meldt het CDA.
Raadslid Jan Seton: "Het is een goede gewoonte dat overheid en kerk rekening met elkaar houden. Ik had dan ook verwacht dat het college van B en W van Groningen maatregelen had getroffen om de kerkdiensten in de Martinikerk door te kunnen laten gaan of op zijn minst een uitgewerkt alternatief had geboden aan de betrokken kerkbesturen. Het CDA is uitgesproken voorstander van de start van de Giro in de Stad, maar is wel van mening dat de gemeente de kerk in het midden moet laten".