nieuws

10 nov 2000, 00:12

Noordelijke bedrijfsleven zamelt geld in voor Duitse snelweg

De Kamers van Koophandel in Noord en Oost Nederland beginnen een campagne onder het noordelijke bedrijfsleven om geld in te zamelen voor de aanleg van een snelweg in Duitsland. Het is voor het eerst dat het bedrijfsleven gevraagd wordt een bijdrage te leven aan de aanleg van een snelweg in en ander land.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook de ondernemersorganisaties VNO-NCW , MKB Nederland en de branche-organisatie Transport en Logistiek Nederland doen mee aan de inzamelingsactie onder het noordelijke bedrijfsleven.
Het geld wordt ingezameld voor de voltooiing van de Duitse A31/Emslandlinie. Deze autosnelweg, pal langs de Nederlandse oostgrens tussen Emden en het Ruhrgebied, is op een stuk van 40 kilometer na, gereed. Dit voorjaar verklaarde de bondsregering zich bereid het ontbrekende weggedeelte tussen Lingen en Gronau uiterlijk in 2005 aan te leggen, op voorwaarde dat regionale overheden en het bedrijfsleven zouden bijdragen aan de financiering. Omdat de A31-regio zich ook over Nederlands grondgebied uitstrekt, wordt ook op een bijdrage vanuit Nederland gerekend. Daarom hebben de noordelijke ondernemersorganisaties besloten een inzamelingactie op touw te zetten.
De inzamelingactie gaat 15 november van start. De Kamer van Koophandel voor Groningen hoopt dat er in totaal 2,6 miljoen gulden vanuit Nederland bijeengebracht kan worden.