nieuws

04 feb 2002, 00:12

Nieuwe therapie AZG en RUG leert Parkinson-patiënten makkelijker bewegen

Parkinson-patiënten kunnen door een nieuwe bewegingstherapie beter opstaan en lopen dan tot nu toe mogelijk was. Onderzoeker Yvo Kamsma (Rijksuniversiteit Groningen) ontwikkelde eenvoudiger bewegingen, waardoor patiënten hun verlies aan bewegingscapaciteit gedeeltelijk opvangen. Door bewegingen in stukjes te delen en in vaste volgorde te doen kan de patiënt ondanks een verminderde spierwerking bijvoorbeeld beter zitten en staan dan anders het geval zou zijn.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’We hebben een enquête gehouden onder Parkinson patiënten’’, aldus Kamsma, die zijn project uitvoerde op de afdeling Neurologie van het Academisch Ziekenhuis Groningen. ‘’Dit was nodig om te weten wat zij zelf problematisch vinden.’’ Het bleek dat patiënten vooral beperkingen ondervinden in de lichaamsacties van alledag, zoals lopen, staan, opstaan en zitten en het in en uit bed stappen. ''Deze vaardigheden bepalen goeddeels of iemand zichzelf nog goed redt''.
De onderzoeker analyseerde hoe jongeren bewegingen maken en vergeleek dit met hoe zowel gezonde ouderen als Parkinson-patienten dat doen. Dit gaf inzicht in mogelijkheden tot het makkelijker bewegen met hetzelfde, of in ieder geval gezien de omstandigheden beter, resultaat. Door de opsplitsing en de vaste volgorde van de handelingen is het ook mogelijk voor patiënten met geheugenverlies om nieuw aangeleerde technieken toe te passen.
De eerste testresultaten zijn veelbelovend, vinden zowel de onderzoeker als de proefpatiënten en hun partners, die maandenlang met de methode oefenden. Ze kunnen de suggesties reeds succesvol inzetten in hun dagelijks leven. Een volgende stap wordt het zoeken naar manieren om deze behandelmethode in de gangbare behandelpraktijk in te voeren, zoals bij revalidatietherapie en neurologische behandelingen.