nieuws

07 feb 2001, 00:12

Nieuwe opleiding biedt combinatie techniek en bedrijfskunde

Met ingang van 1 september 2002 kunnen studenten zich inschrijven voor de nieuwe universitaire opleiding Technische Bedrijfskunde. Voorwaarde is dat de minister van onderwijs zijn goedkeuring geeft. Afgelopen woensdag gaf de Adviescommissie Onderwijsaanbod een positief oordeel over het voorstel dat de RUG bij de commissie heeft ingediend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Onder studenten en het bedrijfsleven bestaat de behoefte aan een opleiding die zowel technisch als bedrijfskundig georiƫnteerd is. De opleiding Technische Bedrijfskunde biedt deze combinatie. In tegenstelling tot de reguliere studie Bedrijfskunde die vier jaar duurt, is Technische Bedrijfskunde een vijfjarige opleiding. Studenten krijgen daarvoor een jaar extra studiefinanciering. Toekomstig afgestudeerden krijgen de titel ingenieur.
De nieuwe opleiding komt voort uit een samenwerking van de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en de faculteit der Bedrijfskunde. De opleiding Bedrijfskunde kent al een technische variant. Tien tot vijftien procent van de eerstejaars kiest voor deze variant.
Technische Bedrijfskunde vormt de vierde ingenieursopleiding aan de RUG. De nieuwe opleiding is een belangrijke stap op weg naar een door de onderwijsinstelling en de arbeidsmarkt gewenste verbreding van het aanbod van technisch wetenschappelijk onderwijs in het noorden van het land.