nieuws

24 jan 2002, 00:12

Nieuwe gedeputeerde kan 6 februari beginnen

De opvolger van de onlangs afgetreden gedeputeerde voor cultuur en onderwijs mevr. Mirjam de Meijer (PvdA) wordt woensdag 6 februari tijdens een vergadering van Provinciale Staten geïnstalleerd. Die opvolger is de huidige PvdA fractievoorzitter in Provinciale Staten, Hans Gerritsen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie heeft namelijk een vergadering van Provinciale Staten georganiseerd op woensdag 6 februari. Die dag zullen ook twee nieuwe PvdA Statenleden worden geïnstalleerd. Dat zijn de heer H. Staghouwer en mevrouw A.M.M. Wortelboer. De provincie Groningen laat het vertrek van De Meijer niet ongemerkt voorbij gaan: er is voor haar een afscheidsreceptie op vrijdag 8 februari. Ze is elf jaar lid geweest van het college van Gedeputeerde Staten.