nieuws

26 jun 2000, 00:12

Nieuwbouw achter Hoofdstation onderwerp architectuur-debat

De ontwikkelingen bij het Hoofdstation in Groningen vormen het onderwerp van een nieuw architectuur-debat in Groningen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het platform voor architectuur en stedenbouw in Groningen, GRAS, organiseert maandag 3 juli een bijeenkomst over de geplande ontwikkelingen bij het Hoofdstation. Uitgangspunt voor het debat zijn studies van het Berlage-instituut naar het stationsgebied.
De aanleiding voor het debat vormt de opdracht die de gemeente Groningen heeft gegeven aan architect Kees Christiaanse om een stedenbouwkundig ontwerp voor het gebied te maken. Dat plan moet in november klaar zijn. De bedoeling van de avond is de kansen en bedreigingen van het gebied in beeld te brengen
De studies die door het Berlage instituut zijn gemaakt onder begeleiding van onder meer Herman Herzberger zijn volgens GRAS dermate tot de verbeelding sprekend, dat ze een mooie aftrap zijn voor een discussie over de vraag wat allemaal mogelijk is. De avond is in de School van de Architectuur en begint om half acht.