nieuws

30 okt 2000, 00:12

Nieuw systeem moet recidivekans TBS’ers beter voorspellen

De psychiatrische klinieken en de Forensisch Psychiatrische Diensten in Nederland gaan de recidivekans van TBS'ers met behulp van een nieuw systeem bepalen. De nieuwe methode wordt bij wijze van proef voor een jaar ingevoerd. Ook de Van Mesdagkliniek doet mee aan het experiment.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een uitgebreide checklist waarop dertig risicofactoren staan. Deze hebben onder andere betrekking op de sociale vaardigheden en het strafrechtelijk verleden van de TBS’er. Met een dergelijke checklist zijn in Canada, de VS en Engeland goede ervaringen opgedaan.
Momenteel wordt de recidivekans van TBS’ers vooral met klinisch onderzoek bepaald. Aan de hand daarvan beslissen rechters over oplegging van TBS en eventuele daarvan. De checklist vormt een bruikbare aanvulling op de huidige procedure, denkt justitie. De proef duurt een jaar. Bij een positieve evaluatie voeren alle klinieken in Nederland het nieuwe systeem in.
Justitie wil niet aangeven of door het nieuwe systeem TBS’ers minder de fout ingaan. “We wagen ons niet aan voorspellingen”, zegt een woordvoerder. “Daarvoor is een jaar ook te kort. We willen vooral bekijken of het nieuwe instrumentarium werkt.”
Twintig procent van de TBS’ers pleegt na de behandeling een zwaar delict. Een van de meest recente voorbeelden is Dirk de V., die drie maanden na zijn vrijlating de Stadjer Tjirk van Wijk doodstak.