nieuws

25 sep 2002, 00:12

Muskusrattenbestrijders krijgen meer vrijheid in Groningen

De muskusrattenvangers in de provincie Groningen krijgen nog wat meer vrijheid. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op grond van de Flora- en Faunawet hebben de muskusrattenbestrijders nu toestemming ook op andermans grond muskusratten te vangen. Ook beverraten mogen nu door de rattenvangers op andermans terrein worden bestreden.