nieuws

05 okt 2000, 00:12

Miljoenen Hanzehogeschool voorkomen ontslagen Minerva en Conservatorium

De Hanzehogeschool is er in geslaagd om het aantal ontslagen bij de Academie Minerva en het Conservatorium aanzienlijk te verminderen. Dat is vanmorgen bekend gemaakt door de voorzitter van het College van bestuur D. Houwen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het aantal ontslagen bij de Academie Minervan en het Conservatorium die samen de Faculteit der Kunsten vormen, blijft beperkt tot een viertal arbeidsplaatsen (fte’s). Dat is aanzienlijk minder dan de twintig banen die dit voorjaar nog in het geding leken. Toen ontstond er grote beroering bij beide kunstenopleidingen omdat twintig van de zestig arbeidsplaatsen verloren dreigden te gaan.
Maar volgens een persverklaring is de verwachting dat er bij het Conservatorium slechts 1,5 tot twee fte’s verloren gaan en bij de Academie Minerva ook slechts 1,5 tot 2. Volgens de persverklaring zijn ook de vakorganisaties ingenomen met het feit dat het aantal ontslagen aanzienlijk minder zal zijn dan aanvankelijk gevreesd. De reorganisatie moet uiterlijk 1 januari 2002 zijn gerealiseerd. Volgens voorzitter D. Houwen van het College van Bestuur is het aantal ontslagen zo beperkt omdat er regelingen voor vervroegde uittreding zijn gemaakt voor 55-plussers. ‘Dat kost de Hanzehogeschool miljoenen. Maar daar hebben we wel met z’n allen voor gekozen. En dat is dan voor het Conservatorium en voor Minerva een keer een voordeel om deel uit te maken een grote Hogeschool’