Nieuws

Meest te lijden van coronacrisis Groningen: ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een zwakke gezondheid

Zelfstandig ondernemers, 18- tot 34-jarigen en mensen met een minder goede gezondheid hebben veel vaker dan de gemiddelde Groninger zorgen en problemen door ‘corona’. Dat blijkt uit een onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en het Trendbureau Drenthe. Uit het onderzoek blijk dat de coronacrisis voor veel Groningers en Drenten belangrijke gevolgen heeft. Maar niet iedereen wordt even hard geraakt. >>


Leestijd: 1 minuut

Groningers houden hart vast om dreigende nieuwe lock-down
Groningers houden hart vast om dreigende nieuwe lock-down

Jonge mensen op vele fronten getroffen

De jongste leeftijdsgroep de 18- tot 34-jarigen, blijkt op meerdere terreinen meer nadelen van corona te ondervinden dan andere leeftijdsgroepen. Zo komen eenzaamheid, mentale gezondheidsproblemen en inkomensdaling veel vaker voor.

Studenten op het mbo of in het hoger onderwijs hebben daarnaast nogal eens last van motivatieproblemen, onvoldoende onderwijskwaliteit en te weinig contact met docenten en medestudenten. De onderzoekers leiden hieruit af dat veel jonge mensen hun toekomstperspectief zien verdampen. Ze wijzen erop dat dit niet alleen voor de jongere generatie zelf, maar voor de hele maatschappij een probleem is.

Minder gezonde mensen eenzamer en ongezonder

Mensen met een minder goede gezondheid ondervinden door corona extra problemen. Niet alleen hebben ze vaker last van eenzaamheid en toename van gezondheidsklachten, maar ook van problemen op financieel gebied. Het onderzoek duidt erop dat hoe slechter mensen hun gezondheid ervaren, hoe groter de kans dat ‘corona’ hen negatief beïnvloedt.

Over de hele linie is door de coronacrisis bij ongeveer één op de vijf Groningers en Drenthe sprake van slechtere mentale of lichamelijke gezondheid. Het niet kunnen, of durven, ontvangen van benodigde zorg is één van de factoren. Daarnaast spelen andere aspecten van de coronacrisis een rol, zoals het vele thuiswerken en het beperkte sociale leven.

Gezamenlijk beleid en aanpak nodig

De onderzoekers verwachten dat niet alle problemen die door ‘corona’ zijn ontstaan, vanzelf overgaan als de crisis achter de rug is. Op basis van het onderzoek denken ze dat vooral de drie vaakst getroffen groepen extra steun kunnen gebruiken. De veerkracht in de samenleving zal zeker aangesproken worden. Daarnaast liggen er belangrijke taken voor gemeenten, provincies en rijksoverheid.