nieuws

19 jul 2001, 00:12

Martinihof klaar voor ontvangst nieuwe asielzoekers

De verbouw van het nieuwe asielzoekerscentrum (AZC) Martinihof is zo goed als afgerond. Op 30 juli nemen de eerste asielzoekers hun intrek in de voormalige ‘zusterflat’ van het oude RKZ aan de Van Houtenlaan in Helpman. In het Martinihof is plaats voor 325 asielzoekers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe bewoners van het Martinihof zijn afkomstig uit Opvang- en onderzoekscentra elders in Nederland. Ze worden ondergebracht in een asielzoekerscentrum, in afwachting van de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst op hun asielaanvraag. Welke asielzoekers in het Martinihof komen te wonen is onbekend. Er wordt echter gerekend op gezinnen en alleenstaanden, variërend in de leeftijd van nul tot tachtig jaar. Er komen in het Martinihof 151 kamers.