nieuws

21 nov 2001, 00:12

Manager Groningen Seaports: ‘Provincie wist van dubbele subsidie-aanvraag’

De provincie Groninge wist er van dat Groningen Seaports eerder een subsidie-aanvrage heeft gedaan bij het ministerie van economische zaken. Want beide aanvragen zijn met dezelfde provinciale ambtenaar doorgesproken. Dat zegt de geschorste medewerker van Groningen Seaports die er van wordt verdacht te hebben gesjoemeld met een subsidie-aanvraag. Hem wordt verweten de provincie niet te hebben gemeld dat hij bij E.Z. een bijdrage had gevraagd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de aanvraag van een miljoenen-subsidie aan de provincie Groningen ten behoeve van het havenschap Groningen Seaports is slechts een administratieve fout gemaakt. Maar er is geen sprake van dat daarmee werd geprobeerd om voor de tweede keer subsidie binnen te halen voor eenzelfde project. Bovendien: de provincie Groningen was er van op de hoogte dat er al een bijdrage was gevraagd van het ministerie van economische zaken. Dat zegt de geschorste manager Paul Nijburg van Groningen Seaports, de havenautoreiteit van de Groninse zeehavens Eemshaven en Delfzijl. De directie besloot maandag hem met onmiddellijke ingang te schorsen hangende een onderzoek naar onregelmatigheden rond de aanvraag van een subsidie. Het betrof de aanvrage van een subsidie van 4,4 miljoen gulden bij de provincie Groningen. Op hetzelfde project was eerder al een subsidie verkregen van 2,2 miljoen gulden van het ministerie van Economische Zaken. Volgens de directie van Groningen Seapports had de manager bij zijn aanvraag aan de provincie moeten melden dat economische zaken al een bijdrage had gegeven. Omdat dat niet is gebeurd is de verdenking ontstaan dat is getracht twee keer subsidie in de wacht te slepen voor één project, aldus de directie.
De geschorste manager geeft toe dat hij bij de subsidie-aanvraag aan de provincie een accountantsverklaring had moeten meesturen. ‘Dat ik dat niet heb gedaan is een administratieve fout. Maar ik heb het betreffende document wel verstuurd naar het Samenwerkingsverband Noord Nederland. Daarin is de provincie Groningen ook vertegenwoordigd’. Volgens de geschorste manager wist de provincie Groningen bovendien dat er al een subsidie was verstrekt door het ministerie van economische zaken, omdat dit ministerie die subsidie verleende na advies van de provincie Groningen. ‘Het gaat bij de provincie Groningen om precies dezelfde ambtenaar die met mij overleg heeft gevoerd over beide subsidie-aanvragen. Ook al had ik de provincie willen belazeren: dat was doodeenvoudig onmogelijk. De provincie Groningen heeft volledig inzicht in ons doen en laten. Ik begrijp de ophef dus niet, het lijkt er meer op alsof men een slechtoffer zoekt’, aldus Nijburg. Inmiddels is een onafhankelijk accountantskantoor begonnen aan een onderzoek, waarbij alle subsidie-aanvragen uit de periode 1990- 2001 worden bekeken.
In een reactie liet gedeputeerde J. Boertjens (VVD)gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie weten dat de provincie Groningen niet zo maar tot een onderzoek heeft besloten. 'Mocht er niets aan de hand zijn, dan zal de manager natuurlijk volledig worden vrijgepleit en gerehabiliteerd. Maar wij hebben de opdracht tot het onderzoek niet op lichtvaardige gronden genomen', aldus de gedeputeerde. Hij wilde niet uitsluiten dat de betrokken manager 'willens en wetens' heeft verzuimd om het betreffende formulier mee te sturen.