nieuws

01 aug 2012, 18:06

Lotgenotengroep in Groningen voor mensen met angst- en/of dwangklachten

Vindt u het moeilijk om u tussen veel mensen te begeven, bijvoorbeeld in winkels of gewoon op straat? Bent u bang in sociale situaties, bijvoorbeeld om te trillen of te blozen? Bent u extreem angstig een ernstige ziekte onder de leden te hebben? Bent u overdreven schoon op uzelf of op uw huis, controleert u veel of heeft u gedachten die u niet van uzelf accepteert?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Blijf er niet mee rondlopen. Erover praten helpt.

De Angst Dwang en Fobiestichting organiseert in Groningen een gespreksgroep voor mensen die last hebben van angsten en/of dwang. Denk daarbij aan sociale angst en straatvrees, paniekgevoelens en ziektevrees en aan dwangklachten als smetvrees, controledwang of dwanggedachten. De groep start bij voldoende deelnemers in september.

De groep wordt begeleid door twee ervaringsdeskundigen. Het uitwisselen van ervaringen en de steun en herkenning staan centraal in de groep. Ook wordt er iedere bijeenkomst een thema besproken.

Een serie bestaat uit 5 bijeenkomsten, elke maand één. De eerste bijeenkomst vindt plaats in september 2012.

Kosten voor 5 bijeenkomsten: leden ADF stichting € 25,- , niet leden €65,-
(Het lidmaatschap van de ADF stichting kost € 40,- per jaar + € 7,- eenmalige inschrijfkosten). Door dit lidmaatschap kun je ook gebruik maken van allerlei faciliteiten van de ADF stichting en steunt u ons werk. Deze kosten worden soms door de ziektekostenverzekeraar vergoed.

Informatie en/of aanmelding:
www.adfstichting.nl
E- mail: lotgenotencontact@adfstichting.nl
Telefoon: 0900-2008711