nieuws

16 apr 2008, 21:09

LOCATIES VOOR ENERGY VILLAGE BEKEND

De stuurgroep Energy Village heeft twee locaties aangewezen voor de huisvesting van tijdelijke werknemers van bouwprojecten in de Eemshaven en Delfzijl. Het gaat om locatie 'Tussengebied Uithuizen-Uithuizermeeden' in de gemeente Eemsmond en locatie 'Wagenborgen' in de gemeente Delfzijl. Op beide locaties kunnen ongeveer duizend werknemers worden gehuisvest.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Eemsmond heeft eigen grond beschikbaar voor de huisvesting van tijdelijke werknemers. De locatie Tussengebied Uithuizen-Uithuizermeeden is een braakliggend terrein in de buurt van zwembad De Dinge. Het terrein is circa acht hectare groot en heeft op dit moment een agrarische functie.


In Wagenborgen is het terrein van Groot Bronswijk beschikbaar. Groot Bronswijk was tot 2004 een psychiatrisch ziekenhuis voor 1.500 patiënten. Het terrein is veertig hectare groot en eigendom van Woonzorg Nederland.
Beide locaties zijn, afhankelijk van het verloop van de te volgen procedures, in het najaar van 2008 beschikbaar.

Gemeente Appingedam beraadt zich nog op locatiemogelijkheden. Loppersum heeft op dit moment geen locaties voor de tijdelijke huisvesting voorhanden.

Aanbesteding
Nuon besteedt de tijdelijke huisvesting van werknemers openbaar aan. Tussengebied Uithuizen-Uithuizermeeden en Wagenborgen worden hierin betrokken. De aanbesteding is naar verwachting aan het eind van de zomer afgerond. In een later stadium buigt ook RWE zich over het hoe en waar van de tijdelijke huisvesting.

Energy Village


Voor de bouw van de energiecentrales van Nuon en RWE komen duizenden werknemers naar de Eemshaven. Naast deze bouwprojecten zijn ook op andere bedrijventerreinen in het Eemsdeltagebied ontwikkelingen. Voor het huisvesten van de tijdelijke werknemers werken de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum samen in het project Energy Village.