nieuws

14 jun 2000, 00:12

Kritiek op buste prof. Bleumink

Dr. R. van Zonneveld vindt dat de bronzen buste die van scheidend collegevoorzitter Eric Bleumink gemaakt is, volledig mislukt. De bronzen kop staat in de Martinikerk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Van Zonneveld, die als taalkundige verbonden is aan de vakgroep Nederlands aan de Rijksuniversiteit Groningen, zegt in de Universiteitskrant dat de buste die is gemaakt door Ingrid Rollema in karakteristieke kenmerken en details afwijkt, waardoor ook het geheel nergens naar lijkt. Van Zonneveld vindt dat de kop wel enige gelijkenis had mogen hebben omdat Bleumink tenslotte is gevraagd om voor de buste te poseren. De taalkundige vraagt zich af of de Rijksuniversiteit nog van de buste af kan. Hij stelt voor om desnoods uit het Eric Bleuminkfonds een portret te laten maken dat wel goed lijkt.