nieuws

01 nov 2001, 00:12

Kernreactor in Groninger Museum als onderdeel nieuwe tentoonstelling

Het Groninger Museum heeft weer een nieuwe opmerkelijke stunt : een mini kernreactor met radioactief uranium, te zien tijdens een komende tentoonstelling over ‘dood en onsterfelijkheid’. Dat heeft het Museum vanmorgen laten weten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het Groninger Museum gaat eind december een opmerkelijke tentoonstelling van start, gewijd aan het thema: ‘Dood en onsterfelijkheid’. Eén van de deelnemende kunstenaars, die zijn werk laat zien in het paviljoen van Coop Himmelb(l)au is de Amerikaan Paul Perry. Diens grootste fascinatie als kunstenaar op dit moment is de dood. Het belangrijkste werk tijdens de tentoonstelling is diens werk ‘Nuclear Garden’, oftewel: De Nucleaire Tuin. Daarin staan stukjes rots. In één daarvan, onzichtbaar voor het publiek, is een gat geboord waar een kleine hoeveelheid uranium in rust. ‘Deze hoeveelheid uranium, opgedeeld in acht kleine korrels, zijn op een bepaalde wijze in koolstof gebed, zodat het in feite een kleine kernreactor is’, zo laat het Groninger Museum weten. Maar wel is de hoeveelheid uranium veel te laag om een daadwerkelijke kernreactie te kunnen ontketenen. De mini-kernreactor is dan ook op geen enkele manier schadelijk of gevaarlijk voor het publiek. Maar wel staat het van nature radioactioeve uranium symbool voor het principe van oneindige energie dat de basis vormt van alle leven op aarde. Perry ziet dit kunstwerk als een soort miniatuurzon en als de tuin van Eden.
Tijdens de expositie – van 22 december tot en met 17 april – is er nog een ander opmerkelijk ‘werk’ van de kunstenaar te zien. Perry liet zich een kunstmatig middel toedienen, waarmee een bijna-dood ervaring kan worden opgewekt. Het betreft het middel ‘ketamine’. De reacties van Perry nadat hij dat middel toegediend kreeg zijn op video vastgelegd en ook te zien tijdens de tentoonstelling.