nieuws

26 jan 2009, 10:10

Ingrijpende energiemaatregelen voor huurwoningen in Groningen

Het college van B en W van Groningen stelt miljoenen beschikbaar voor ingrijpende energiebesparende maatregelen in vier wijken: Tuinwijk, Lewenborg, Korrewegwijk en De Hoogte. GroenLinks fractievoorzitter Drewes de Haan vind dat een uitstekend initiatief, waar veel winst mee valt te behalen. In zijn weblog in de DSG schrijft hij echter dat nog veel belangrijker is dat er op landelijk niveau een doorbraak is bereikt op het gebied van de energiebesparing in huurwoningen. Hij meldt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’In de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Wonen, kwam ook het voorstel voor Energiebesparing in de bestaande woningvoorraad aan de orde. In ongeveer 1.000 sociale huurwoningen in de wijken Tuinwijk, Lewenborg, Korrewegwijk en De Hoogte, zullen de komende twee jaar dusdanige maatregelen worden getroffen dat ze minimaal twee stappen stijgen in de Energietabel. Dus van bijvoorbeeld energielabel F naar energielabel D.


Een uitstekend voorstel, waar GroenLinks al sinds jaar en dag voor gepleit heeft, want er is veel winst mee te behalen. Zowel aan energiebesparing, als aan besparing op de energiekosten voor de huurders. Toch kwamen zulke projecten al die jaren nauwelijks van de grond. Ondanks dat al die tijd er zowel door de corporaties als door de huurders voor is gepleit. Maar ze werden het niet eens wie de investeringen moest betalen.


De gemeente Groningen trekt er nu 2,5 miljoen euro voor uit. Dat is uitstekend, maar veel belangrijker is dat in oktober vorig jaar op landelijk niveau een doorbraak bereikt is met het tekenen het convenant Energiebesparing Corporatiesector door Aedes, de Woonbond en het kabinet. Met het Convenant is bereikt dat huurders de garantie krijgen dat de verlaging van de maandelijkse energiekosten als gevolg van de energiebesparende maatregelen, groter is dan de huurverhoging. Met deze doorbraak moet het mogelijk zijn de komende jaren veel meer dan de geplande 1.000 woningen energiezuinig te maken. Zeer goed voor het milieu en voor de woonlasten van de huurders.’’

Zie:  www.dsg.nl