nieuws

20 sep 2000, 00:12

‘Herdenkingen Tweede Wereldoorlog bevestigen negatief imago Duitsers’

De jaarlijkse 4 en 5 mei herdenkingen houden het negatieve beeld dat jongeren van Duitsers hebben in stand. Dit zegt de Duitse wetenschapper M. Labusch van de universiteit van Oldenburg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jongeren hebben weinig kennis van Duitsland en zijn daardoor geneigd sneller te generaliseren. De herdenkingen veroorzaken ‘een mentale blokkade’ bij jongeren. Hierdoor krijgen ze geen zicht op hoe Duitsers nu zijn. De bevindingen van Labusch staan in het handboek Nederland en Duitsland, elkaar kennen en begrijpen dat woensdag uitkomt.
Het negatieve beeld dat Nederlanders van Duitsers hebben komt voort uit onwetendheid denkt samensteller dr. J. Vis van de Rijksuniversiteit Groningen. Het handboek is dan ook voornamelijk bedoeld als informatiebron. Het bevat artikelen van Duitse en Nederlandse wetenschappers en verschijnt zowel in het Nederlands als in het Duits.
De wetenschappers Meyenberg en Van Oudenhoven uiten in het handboek felle kritiek op de onderzoeken die Instituut Clingendael deed naar de beeld dat Nederlandse jongeren hebben van Duitsers. Hieruit bleek dat Nederlandse jongeren Duitsers oorlogszuchtig en arrogant vonden. Maar dit onderzoek zou niet representatief zijn en suggestieve vragen bevatten. Ook was de enquete vlak na rechts-extremistische aanslagen op asielzoekers afgenomen. De ondervraagde jongeren zouden hierdoor beïnvloed zijn.