nieuws

22 okt 2001, 00:12

Haren met unieke Ecologische boerderij genomineerd voor Energieprijs

De gemeente Haren is met het plan voor het realiseren van Ecologische boerderij in het buitengebied "de Mikkelhorst" genomineerd voor de Energy Awards 2001. In de categorie 'Gemeentelijke gebouwen en installatie/voorzieningen' behoort het project landelijk tot de laatste drie genomineerden. Het beste project zal op 6 december 2001 tijdens een bijeenkomst in de Beurs van Berlage in Amsterdam worden bekendgemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Energy Awards 2001 wordt jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (NOVEM) te Utrecht. Voor het jaar 2001 staan de projecten in het teken van het Nederlands Klimaatbeleid. De belangrijkste doelstelling van dat beleid is het terugdringen van de broeikasgassen. De criteria van Novem voor de nominatie zijn: de mate van innovativiteit, toepasbaarheid en opschaling, bijdrage aan het Nederlandse klimaatbeleid, resultaatgerichtheid, rol van gemeenten en andere overheden, betrokkenheid externe partijen en communicatie.
Het project "De Mikkelhorst" omvat de inrichting van het buitengebied en het realiseren van een ecologische boerderij waarbij de natuur, recreatie, ecologie, educatie en leren voor duurzaamheid centraal staan. Naar verwachting zal eind 2001 de eerste spade in de grond gaan voor het realiseren van de ecologische boerderij. In dit gebouw zal o.a. een educatief centrum, een biologische winkel, activiteitenruimten en dierenverblijven worden ondergebracht.
Aan dit gebouw zijn hoge eisen gesteld met betrekking duurzaam bouwen en energiebeheer. Bij de situering van de bouw is gebruik gemaakt van bestaande elementen van de voormalige zuiverings-installatie. De bezinkbak dient als opvang van regenwater voor gebruik van toiletspoeling en bevloeiing van de tuinen. Andere elementen worden omgebouwd tot speelobjecten. Het gebouw zal zoveel mogelijk worden gebouwd van duurzame materialen. Het verwarmingssysteem voor de bedrijfsruimten, dienstwoning en de kassen zal bestaan uit een lage temperatuurverwarmingssysteem gestookt op schone houtsnippers uit de gemeentelijke plantsoenen. Op het dak wordt 70 m2 aan PV-panelen aangebracht met een opbrengst van ongeveer 6000 kWh per jaar. Een zonneboiler zal voorzien in warm tapwater. Er is een optie voor het plaatsen van een kleine windmolen voor het opwekken van de resterende elektriciteits-behoefte. De toegangsweg naar de boerderij en de kassen zijn inmiddels voorzien van een elftal lichtmasten op zonneenergie. Reeds tijdens de bouw zal er een educatief programma worden aangeboden waarbij belangstellenden zullen worden voorgelicht over het bouwproces.