nieuws

12 okt 2000, 00:12

Hanzehogeschool neemt maatregelen tegen ‘vuilmail’

De Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen, neemt maatregelen tegen ‘vuilmail’ en tegen het pesten van leerlingen via e-mail, het digitaal pesten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Hanzehogeschool is het recent diverse keren voorgekomen dat studenten beledigende mailtjes toegezonden kregen van één of van een groepje mede-studenten uit dezelfde klas.
‘We maken ons zorgen over het pesten via email. Voor de studenten die er het slachtoffer van zijn kan dat echt zeer vervelende gevolgen hebben, studenten kunnen er zelfs aan ten onder gaan. We weten niet hoe vaak het gebeurt, maar er zijn ons nu enkele gevallen van bekend en dat is voor onze school volstrekt onacceptabel’, zegt afdelingsdirecteur Leo Heijne.
In een van de gevallen werd een studente door drie medestudenten bestookt met beledigende en mailtjes met insinuaties. De school is er achter gekomen wie daar verantwoordelijk voor waren. Aanvankelijk wilde de school het drietal voor de maximaal mogelijke periode schorsen, maar nadat de studenten zeiden spijt te hebben over hun ‘uit de hand gelopen grap’ is de straf beperkt gebleven tot het maken van een werkstuk. *
De Hanzehogeschool gaat nu bekendheid geven aan het feit dat digitaal pesten niet getolereerd wordt. Bovendien kunnen studenten of docenten die het slachtoffer worden van ‘vuilmail’ straks contact opnemen met een vertrouwenspersoon, vergelijkbaar met een vertrouwenspersoon waar men terecht kan met klachten over sexuele intimidatie.