nieuws

16 okt 2001, 00:12

Grote Markt Forum krijgt complimenten van Vrienden van de Stad

De werkzaamheden van de leden van het Grote Markt Forum worden soms bekritiseerd, en soms gewaardeerd. Kritiek zou je misschien kunnen verwachten van een organisatie die er bijna lijkt opgericht om de activiteiten in de binnenstad Groningen waakzaam en met grote argusogen te volgen. Dat is de stichting Vrienden van de Stad Groningen, opgericht in november 1984 met als doel op te komen voor de belangen van Groningen als centrum van Noord Nederland en als belangrijke historische stad. Maar in plaats van kritiek is er lof van deze stichting voor het Grote Markt Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens voorzitter Piet Spijk is de wijze waarop het gemeentebestuur omgaat met de beleidsvorming voor een vernieuwing van de Grote Markt zeer verstandig. ‘’ Het gemeentebestuur is inmiddels aan de slag gegaan met een nieuwe aanpak. Daarvan is de eerste stap gezet met een groot forum van allerlei betrokkenen, waaronder Vrienden van de Stad. Verder kan elke burger ideeën inbrengen. (...) Het forum functioneert tot nu toe goed. Ik bespeur een attente gemeente die in zoverre toch wel probeert te sturen dat in elk geval de punten op tafel komen die naar haar mening van belang zijn , en daar is niets op tegen’. Piet Spijk schrijft een en ander in het jongste nummer van Vrienden Bulletin, het Informatieblad van de Stichting Vrienden van de Sad Groningen.
Wat de planvorming als zodanig betreft is Spijk er voor zichzelf nog niet helemaal uit. Maar één ding weet hij wel: ‘’in elk geval moet naar mijn mening voorkomen worden dat aan één architect een groot complex wordt opgedragen. Met alle respect voor Natalini, met het Waagstraatplan is al er teveel van hetzelfde gekomen’. Overigens was het de laatste bijdrage van Piet Spijk aan het Vriendenbulletin, omdat hij inmiddels zijn voorzitterschap van de Vrienden heeft beëindigd.