nieuws

06 jun 2000, 00:12

Grote manifestatie en Stadsdebat over toekomst Groningen

Alle Groningers krijgen woensdag tijdens een voor Nederland ongekende manifestatie de kans hun zegje te doen over de toekomst van Groningen. Bovendien kunnen ze al een kijkje nemen in de Hal van de Toekomst. En vanaf vandaag kan iedereen op Internet deelnemen aan een debat over de toekomst van Groningen, op het adres: www.groningen.nl/stadsdebat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Komende woensdag 7 juni is het een belangrijke dag voor de toekomst van Groningen. Dan krijgen inwoners van Groningen op een wijze die nog nooit is vertoond de kans hun visie ten beste te geven op de toekomst van Groningen.
In het cultuurcentrum De Oosterpoort begint dan een manifestatie over de Stadsvisie. Dat is een beleidsnota die door B en W al dit najaar werd vastgesteld waarin staat hoe Groningen er omstreeks 2010 komt uit te zien. Dat is een zeer ambitieuze nota, met ingrijpende gevolgen voor de stad.
Want daarin staat onder meer dat er een zweeftrein komt, dat er nieuwe wijken komen en dat de Grote Markt ingrijpend wordt vernieuwd.
De manifestatie moet er toe leiden dat de meningen van de Stadjers worden geinventariseerd, zodat ze eventuele nog invloed kunnen hebben op de definitieve vaststelling van de Stadsvisie.
Centraal uitgangspunt voor de komende tien jaar is dat Groningen de economie wel hard wil laten groeien, maar dat de stad geen Tweede Randstad wil worden en dus ecologische schade zo veel mogelijk wil vermijden.
Iedereen kan woensdagavond ook een kijkje nemen in de Hal van de Toekomst, met aansprekende presentaties over de Zweefbaan en andere grote infrastructurele projecten.
Vanaf nu kan iedereen ook al deelnemen aan een stadsdebat op internet. Daarvoor is een speciale site in het leven geroepen die in elk geval operationeel blijft tot woensdag 5 juli, wanneer de gemeenteraad een definitief standpunt inneemt over de Stadsvisie. De discussie-site is te vinden op het adres: www.groningen.nl/stadsdebat.