nieuws

18 jan 2002, 00:12

Grote informatiecampagne over Grote Markt

Het college van B en W van Groningen heeft besloten het advies van het Grote Markt Forum integraal over te nemen als uitgangspunt voor het vervolg van de beraadslagingen over de toekomst van de Grote Markt. Dit besluit was eigenlijk een formaliteit, want bij de aanbieding van de conclusies van het Grote Markt Forum, vrijdagmiddag, bleek al dat B en W zich in veel van de aanbevelingen van het forum kunnen vinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Overigens had dit Forum B en W niet alleen geadviseerd over de toekomst van de Grote Markt maar ook gevraagd nader onderzoek te doen. Zo zouden B en W moeten kijken naar het versterken van de cultuurfunctie aan de Grote markt. En ook zouden B en W een oplossing moeten zoeken voor het parkeervraagstuk aan de Grote Markt. B en W laten nu weten vanzelfsprekend bereid te zijn die gevraagde onderzoeken uit te voeren.
Wethouder W. Smink (PvdA) maakte tevens bekend dat het college van B en W heeft besloten een informatiekrant te laten maken, waarmee de bevolking geïnformeerd kan worden over de stand van zaken. Inwoners van Groningen die graag geïnformeerd worden kunnen een bon invullen waarmee ze aangeven dat ze in de toekomst graag op de hoogte gebracht worden over de nieuwe stappen in de opknapbeurt van de Grote Markt.