nieuws

30 mrt 2011, 11:11

Groningse tandartspraktijk onder verscherpt toezicht

Tandartsenpraktijk De Verbetering in Hoogkerk is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) onder verscherpt toezicht gesteld. De praktijk is onvoldoende in staat om een goede kwaliteit van zorg te garanderen, zo meldt de IGZ.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens een onaangekondigd bezoek aan De Verbetering in juli 2010 constateerde de inspectie dat er verbeteringen nodig waren. Om te controleren of de noodzakelijke maatregelen waren gerealiseerd, heeft de inspectie op 22 maart van dit jaar opnieuw een bezoek gebracht aan de praktijk. Tijdens dat bezoek bleek dat de toegezegde verbeteringen niet of onvoldoende zijn uitgevoerd.

Bij de meest recente inspectie bleek onder andere dat de directeur kon niet aantonen dat hijzelf en zijn medewerkers beschikken over een geldige hepatitis B vaccinatie. Ook kon er niet aangetoond wordt dat de medewerkers voldoende geschoold zijn voor het gebruik van röntgenapparatuur. Verder zou er niet altijd hygiënisch worden gewerkt.