nieuws

14 jun 2000, 00:12

Groningse Sociale Dienst trekt steeds minder klanten

De Groningse sociale dienst krijgt steeds minder klanten In een jaar tijd daalde het cliëntenbestand, tot groot genoegen van B en W van Groningen, met tien procent.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nu het antal cliënten van de Sociale Dienst met tien proccnt is gedaald is het aantal cliënten uitgekomen op 11.000. Dat waren er ooit bijna 20.000. Een en ander stata in de notitie Evaluatue Doe Meer in de stad 1999 van de dienst SoZaWe. Dat is een verslag van de sociale dienst van Groningen waaruit ook blijkt dat steeds meer klanten begeleid kunnen worden naar een betaalde baan. Dat waren er in 1999 ruim 2300, waaronder een meer dan evenredig deel allochtonen.